Μοτοπορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες εργάτες από τo Antifa Community

Προπαγανδιστική μοτοπορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες εργάτες από τo Antifa Community.
Ξανά και ξανά:
Ή με τους στρατούς και τους φασίστες ή με το πολυεθνικό προλεταριάτο!

Antifa Διαδήλωση, Παρασκευή 22/4, 18:30 στην Πλατεία Αμερικής