Φωτογραφίες απ’ τη διαδήλωση του Σαββάτου 15/10

Φωτογραφίες απ’ την antifa διαδήλωση του Σαββάτου 15/10